vat lieu loc nuoc

vat lieu loc nuoc gia re toan phat

Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường là gì?

Ðánh giá tác động môi trường (MT) là đánh giá tác động của một hoạt động có kế hoạch đối với MT, nhằm tạo ra các tác động không có lợi đối với môi trường trước khi chúng xảy ra. Nhờ đó các đề xuất dự án tăng trưởng có thể được thay đổi sao cho các tác động môi trường được giảm thiểu tới mức thấp nhất hoặc được loại trừ. Và nếu các tác động tiêu cực này ở mức không thể chấp nhận được hoặc không giảm nhẹ được thì dự án sẽ phải bãi bỏ.

Với sự quy hoạch phát triển không ngừng của các ngành trong xã hội như công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, thuỷ sản, du lịch – dịch vụ, thành phố hoá… nhằm đáp ứng nhu cầu con người theo sự gia tăng dân số mà không chú ý đúng mức đến công tác bảo vệ môi trường, suy thoái môi trường, sự cố MT, suy giảm tài nguyên sinh vật, thay đổi khí hậu toàn cầu,… ngày càng trầm trọng. Để quản lý môi trường được thắt chặc hơn, ĐMT đã được đưa vào trong khuôn khổ Luật Chính sách Môi trường Quốc gia đầu tiên ở Mỹ và sau đó lan toả ra nhiều nước khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Theo luật bảo vệ môi trường, ĐMT được đánh giá là 1 trong những nội dung cần thiết phải có trong xem xét phê duyệt cho phép dự án thực thi. Nó có vai trò không những là công cụ quản lý môi trường mang tính chất phòng ngừa mà còn là một nội dung giúp quy hoạch dự án thân thiện với môi trường và là một phần của chu trình dự án. Việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường là công việc không thể bỏ qua đối với các dự án mang tính trọng điểm hoặc được đánh giá tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng tới môi trường
Đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường:
Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu thành phố, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các trạm cấp nước, nhà xưởng,…
miêu tả công việc:
Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, khí tượng, thủy văn
Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tự nhiên, môi trường, KT – XH
– Thu mẫu nước, mẫu không khí, mẫu đất tại khu vực dự án và phân tích tại phòng thí nghiệm.
Xác định các yếu tố vi khí hậu trong khu vực dự án.
Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án.
Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, xem xét, thu thập, đánh giá nhanh.
– Đánh giá mức độ tác động, ảnh hưởng của các nguồn ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực tiến hành dự án.
Xây dựng các biện pháp giảm thiểu suy thoái môi trường cho giai đoạn xây dựng dự án
– Xây dựng các cách giảm thiểu suy thoái, phương án quản lý môi trường quá trình hoạt động và dự phòng sự cố môi trường.
Đề xuất phương án làm sạch nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
Tham vấn ý kiến UBND và UBMTTQ phường nơi thực hiện dự án.
Xây dựng chương trình giám sát môi trường.
Lập hội đồng kiểm định và phê duyệt báo cáo.
hỗ trợ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Than hoạt tính bảo vệ môi trường

Chuyên cung cấp các thiết bị xử lý nước cấp & nước thải, vật liệu xử lý nước tổng hợp như: xử lý nước nhiễm phèn, nhiễm mặn, độ đục, độ cứng cao, các loại than lọc nước chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rỏ ràng. Công Ty chúng tôi luôn mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác và cam kết mang lại giá trị gia tăng cho cả đôi bên.

HOTLINE: 093 2017 007 MS THANH

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình