vat lieu loc nuoc

vat lieu loc nuoc gia re toan phat

Cơ bản về lưu lượng kế

Lưu lượng kế được sử dụng trên các hệ thống cấp nước để đo tốc độ dòng chảy của chất lỏng. Có thể kiểm soát tốc độc của dòng chảy nếu được trang bị van điều tiết dòng chảy.

1 lưu lượng kế bao gồm 3 chi tiết cơ bản : một ống đo, một phao, 1 cân đo. Ngoài ra có thể kèm theo 1 van điều tiết nếu cần thiết phải kiểm soát dòng chảy.

Khi hoạt động, lưu lượng kế được đặt theo chiều dọc hướng chảy của chất lỏng, phao thường có dạng hình cầu nằm bên trong các ống dòng chảy và được thiết kế để đường kính của nó gần giống với đường kính ống hút gió của dòng chảy.

Lưu lượng kế chất lỏng

Khi chất lỏng được đưa vào ống, phao được nâng lên từ vị trí ban đầu ở đầu vào cho phép vượt qua giữa nó và thành ống. Khi nổi lên và chất lỏng chảy qua vì đường kính ống ngày càng tăng. Cuối cùng ở một điểm nơi các khu vực dòng chảy đủ lớn để cho phép toàn bộ khối lượng chất lỏng chảy qua.

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc đo lường tốc độ dòng chảy của chất lỏng là nhiệt độ, áp suất của chất lỏng.

Căn cứ lựa chọn lưu lượng kế

Lưu lượng kế được lựa chọn dựa trên sự đánh giá đầy đủ bản chất của chất lỏng và vấn đề cài đặt tổng thể. Dưới đây là những câu hỏi cần quan tâm khi lựa chọn 1 Lưu lượng kế

- Chất lỏng được đo bằng lưu lượng kế

- Tốc độ đo lường cần đạt tới

- Nếu chất lỏng không phải là nước cần xác minh những gì là độ nhớt của chất lỏng

- Lưu lượng tối thiểu và lưu lượng tối đa là bao nhiêu

- áp suất tối thiểu và tối đa

- Phạm vi nhiệt độ

- Chất lỏng để đo có tương thích về mặt hóa học với các bộ phận của hàm lượng kế hay không

- Kích thước của đường ống

Phân loại Lưu lượng kế

Gồm hai loại :

- Lưu lượng kế lắp trên bảng điều khiển

- Lưu lượng kế lắp trên đường ống

ứng dụng

Lưu lượng kế được lắp trong các hệ thống cấp nước công nghiệp như hệ thống khử khoáng nước, khử kiềm nước, nước dùng cho nồi hơi, dây chuyền nước tinh khiết… ..

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình