vat lieu loc nuoc

vat lieu loc nuoc gia re toan phat

Quan trắc môi trường

Là một quá trình đo đạc liên tục 1 hoặc nhiều chi tiêu về tính chất vật lý, hóa học và sinh học của các phụ gia môi trường, theo một kế hoạch lập sẵn về thời gian, không gian, biện pháp và quy trình đo lường, để cung ứng các thông tin cơ bản có độ tin cậy, độ chính xác cao và có thể đánh giá được diễn biến chất lượng môi trường.
Là 1 trong những công ty đi đầu trong lãnh vực quan trắc môi trường tại VN. Chúng tôi luôn cập nhật và tăng trưởng ra những phương pháp, công nghệ mới nhất để có thể đưa ra được những đánh giá thỏa đáng nhất về chất lượng môi trường
Trước khi thực hiện chúng tôi sẽ lên 1 bản kế hoạch để có thể vạch ra rõ từng bước tiến hành.

Theo đó, kế hoạch quan trắc môi trường sẽ bao gồm:
- Những yêu cầu về thông tin, các thông số, các địa điểm, tần suất và thời gian quan trắc
- Các nhu cầu về trang hệ thống, cách xem xét, đo, thử.
- nhu cầu về nhân lực và kinh phí thực hiện
Các bước quan trọng trong quan trắc môi trường
Các bước chủ yếu trong quan trắc môi trường và phân tích môi trường
Sau khi tiến hành quan trắc môi trường xong chúng tôi sẽ:
- cung ứng các đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường, sử dụng cho việc xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường.
- cảnh báo kịp thời các diễn biến bất thường hay các hiểm họa suy thoái, ô nhiễm môi trường.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường phục vụ việc lưu trữ, cung cấp và trao đổi thông tin.

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình