vat lieu loc nuoc

vat lieu loc nuoc gia re toan phat

Ô nhiễm chất lượng nước

ô nhiễm nước là hiện tượng các vùng nước như sông, hồ, biển, nước mạch ... Bị các hoạt động của con người làm nhiễm các chất có thể gây hại cho con người và cuộc sống các sinh vật trong tự nhiên.

suy thoái nước là sự thay đổi thành phần và chất lượng nước không đáp ứng cho các mục đích vận dụng khác nhau, vượt quá tiêu chuẩn cho phép và có ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống con người và sinh vật.

Nước trong tự nhiên tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau: nước ngầm, nước ở các sông hồ, tồn tại ở thể hơi trong không khí. Nước bị suy thoái nghĩa là thành phần của nó tồn tại các chất khác, mà các chất này có thể gây nguy hiểm cho con người và cuộc sống các sinh vật trong tự nhiên. Nước suy thoái thường là khó khắc phục mà phải phòng tránh từ đầu.

Trong quá trình sinh hoạt hàng ngày, dưới tốc độ tăng trưởng như bây giờ con người vô tình làm ô nhiễm nguồn nước bằng các hoá chất, chất thải từ các trạm cấp nước, xí nghiệp. Các đơn vị cá nhân vận dụng nước mạch dưới cách thức khoan giếng, sau khi ngưng không áp dụng không bịt kín các lỗ khoan lại làm cho nước bẩn chảy lẫn vào làm ô nhiễm nguồn nước ngầm. Các trạm cấp nước xí nghiệp xả khói bụi công nghiệp vào không khí làm suy thoái không khí, khi trời m, các chất suy thoái này sẽ lẫn vào trong nước mưa cũng góp phần làm ô nhiễm nguồn nước.

Hiến chương châu Âu về nước đã định nghĩa: "Ô nhiễm nước là sự thay đổi nói chung do con người đối với tiêu chuẩn nước, làm nhiễm bẩn nước và gây hại cho con người, cho công nghiệp, nông nghiệp, cho động vật nuôi và các loài hoang dã."

ô nhiễm nước có nguồn gốc tự nhiên: do mưa, tuyết tan, gió bão, lũ lụt đưa vào môi trường nước các chất thải bẩn, các sinh vật có hại kể cả xác chết của chúng.
ô nhiễm nước có xuất xứ nhân tạo: quá trình thải các chất độc hại quan trọng dưới dạng lỏng như các chất thải sinh hoạt, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vào môi trường nước.
Theo bản chất các tác nhân gây suy thoái, người ta phân ra các loại ô nhiễm nước: ô nhiễm vô cơ, hữu cơ, suy thoái hóa chất, suy thoái sinh học, ô nhiễm bởi các tác nhân vật lý.
ô nhiễm nước mặt, ô nhiễm nước mạch và biển.

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình