vat lieu loc nuoc

vat lieu loc nuoc gia re toan phat

Nước khoáng thiên nhiên

Nhiều người vẫn gọi các loại nước uống đóng chai đóng chai là nước khoáng nhưng sự thực không phải như vậy. Nước khoáng không phải là nước tinh khiết.

Nước khoáng là thứ nước hình thành trong lòng đất có chứa 1 hoặc một số nguyên tố, khí tự nhiên hay hợp chất khoáng với hàm lượng cao hơn nước uống Thông thường.

Đương nhiên phải hiểu các nguyên tố hay hợp chất khoáng nói ở đây là những chất có hoạt tính sinh học, có ích cho cơ thể, được gọi là những yếu tố đặc hiệu của nước khoáng và được xác lập thành những tiêu chí định danh và tiêu chuẩn định lượng nước khoáng. Căn cứ quan trọng để xác lập chỉ tiêu nước khoáng là các yếu tố tạo nên hoạt tính sinh học và giá trị dinh dưỡng của nguồn nước. 1 Chất lượng nước không có 1 yếu tố đặc hiệu nào theo quy định thì không thể kiểm chứng là nước khoáng.

Nước khoáng thiên nhiên đóng chai (Bottled/packaged natural mineral water) có thể phân biệt rõ với nước uống Thông thường do:

được đặc biệt bởi hàm lượng 1 số muối khoáng nhất định và các tỷ lệ tương đối của chúng và được các nguyên tố vi lượng hoặc các phụ gia khác;
được lấy trực tiếp từ các nguồn thiên nhiên hoặc giếng khoan từ các mạch nước ngầm được bảo vệ thích hợp để không bị ô nhiễm hoặc ảnh hưởng đến chất lượng của nước khoáng thiên nhiên;
bền vững về thành phần, ổn định về lưu lượng và nhiệt độ cho dù có biến động của thiên nhiên;
được lấy trong các điều kiện bảo đảm độ sạch ban đầu về vi khuẩn và thành phần hóa học của các thành phần cơ bản;
được đóng bình gần nguồn với các thiết bị đường dẫn khép kín đảm bảo các nhu cầu đảm bảo an toàn nghiêm ngặt.
1 số loại nước khoáng:

Nước khoáng thiên nhiên chứa cacbon dioxit (CO2) tự nhiên (Naturally carbonated natural mineral water): nước khoáng thiên nhiên sau khi được xử lý và tái hợp cacbon dioxit của chính nguồn đó và sau khi đóng bình có hàm lượng khí cacbon dioxit (CO2) như tại chất lượng nước.

Nước khoáng thiên nhiên không chứa cacbon dioxit (CO2) (Non - carbonated natural mineral water): nước khoáng thiên nhiên sau khi tìm phương pháp xử lý và đóng chai không chứa cacbon dioxit (CO2) tự do vượt quá lượng cần thiết để duy trì sự tồn tại các muối hydrocacbonat hòa tan trong nước.

Nước khoáng thiên nhiên khử cacbon dioxit (CO2) (Decarbonated natural mineral water): nước khoáng thiên nhiên sau khi tìm phương pháp xử lý và đóng bình có lưu lượng cacbon dioxit (CO2) nhỏ hơn tại nguồn nước và không đồng thời phát ra cacbon dioxit dưới các điều kiện nhiệt độ và áp suất Bình thường.

Nước khoáng thiên nhiên có bổ sung cacbon dioxit (CO2) (Natural mineral water fortified with carbon dioxide from the source): nước khoáng thiên nhiên sau khi tìm phương pháp xử lý và đóng bình có chứa hàm lượng cacbon dioxit (CO2) lớn hơn tại nguồn, lượng CO2 được bổ sung là CO2 từ nguồn.

Nước khoáng thiên nhiên chứa cacbon dioxit (Carbonated natural mineral water): nước khoáng thiên nhiên sau khi xử lý và đóng bình có nạp thêm cacbon dioxit (CO2) thực phẩm.
Đóng gói, ghi nhãn, bảo quản, vận chuyển

Đóng gói

Nước khoáng thiên nhiên được đóng trong các chai, các bình chuyên dùng cho thực phẩm, đảm bảo yêu cầu an toàn.

Nước khoáng thiên nhiên được đóng trong các chai, bình có dung tích thích hợp, kín, không bị rò rỉ ở bất kỳ tư thế nào, không làm biến đổi hoặc ảnh hưởng đến chất lượng của nước khoáng thiên nhiên trong quá trình bảo quản và vận chuyển.

Ghi nhãn

Việc ghi nhãn đối với nước khoáng thiên nhiên phải tiến hành theo TCVN 7087: 2002 [CODEX STAN một – 1985 (Rev. Một – 1991, Amd. 1999&Amp;Amp;2001)] Ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn.

Việc ghi nhãn đối với nước khoáng thiên nhiên đóng chai, ngoài những quy định tại 6.2.1 Của tiêu chuẩn này cần bổ sung các nội dung sau đây:

Tên gọi của sản phẩm phải là “Nước khoáng thiên nhiên” kết hợp với tên gọi thương mại hoặc địa danh của nguồn nước. Ngoài ra, tuỳ theo bản chất của từng loại nước khoáng như định nghĩa ở 3.2 Đến 3.6 Mà ghi rõ:

Nước khoáng thiên nhiên chứa cacbon dioxit (CO2) tự nhiên;
Nước khoáng thiên nhiên không chứa cacbon dioxit (CO2);
Nước khoáng thiên nhiên khử cacbon dioxit (CO2);
Nước khoáng thiên nhiên có bổ sung cacbon dioxit (CO2) từ nguồn;
Nước khoáng thiên nhiên chứa cacbon dioxit.
Ghi lên nhãn các thành phần đặc biệt của nước khoáng thiên nhiên:

hàm lượng tổng chất rắn hòa tan;
hàm lượng natri;
lưu lượng canxi;
hàm lượng kali;
lưu lượng magiê;
hàm lượng iôt;
lưu lượng florua;
hàm lượng HCO3-.
Khi sản phẩm chứa nhiều hơn 1mg/l florua thì phải ghi trên nhãn là “có chứa florua”. Khi sản phẩm chứa nhiều hơn 2,0 mg/l florua thì phải ghi trên nhãn là “Sản phẩm không thích hợp cho trẻ dưới 7 tuổi”.

Phía dưới tên gọi phải ghi rõ các biện pháp tìm phương pháp xử lý đã vận dụng.

Không ghi nhãn xác nhận liên quan đến dược lý hoặc kỳ diệu điều trị bệnh lý.

Bảo quản

Nước khoáng thiên nhiên đóng bình được bảo quản ở điều kiện Thông thường. Tránh ánh nắng trực tiếp của mặt trời.

Vận chuyển

Nước khoáng thiên nhiên đóng chai được vận chuyển bằng các phương tiện vận chuyển khô, sạch, có mui che tránh được mưa nắng, không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình