vat lieu loc nuoc

vat lieu loc nuoc gia re toan phat

Xử lý nước thải hóa dược phẩm

Phụ gia và tiêu chí nước thải hóa dược phẩm:

phụ gia nước thải ngành dược thường có các hợp chất hóa học rất khó bị tác động bởi phương pháp xử lý truyền thống. Đa số các hợp chất này dễ dàng vượt qua các phương pháp xử lý hóa học và sinh học Bình thường. Tuy nhiên, hầu như các chất, hợp chất này có thể bằng cách xử lý bằng sự oxy hóa cao cấp.
Quá trình xử lý sơ bộ xử lý nước thải hóa dược phẩm


Nước thải từ các phân xưởng sản xuất tá dược được thu gom về hồ thu nước thải, tại đây dung dịch H2O2 và FeSO4 (hệ chất Fentom) được châm vào nước thải để phá vòng các hợp chất hoạt động bề mặt trước khi đưa về bể điều hòa.
Nước thải sinh hoạt được dẫn qua SCR(song chắn rác) và bể lắng cát nhằm loại bỏ cát, xỉ và các rác thô đảm bảo sự hoạt động ổn định của các công trình tìm phương pháp xử lý đơn vị Tiếp theo.
Sau đó nước thải sinh hoạt và sản xuất được thu gom về bể điều hòa, bể được thiết kế nhằm duy trì ổn định hàm lượng và nồng độ nước thải tạo điều kiện thuận lợi cho các Quy trình lọc sinh học Tiếp theo. Trong bể hệ thống máy khuấy sẽ trộn đều các hợp chất trong nước thải. Tại đây, giá trị pH cũng sẽ được điều chỉnh đến thông số tối ưu để Quy trình lọc sinh học hoạt động hiện đại.
Quy trình lọc sinh học kỵ khí làm sạch nước thải hóa dược phẩm
Từ bể điều hòa nước thải được bơm vào bể UASB, nước thải theo đường ống phân phối đi từ dưới lên, các hợp chất hữu cơ sẽ được phân hủy thông qua lớp bùn vi sinh kỵ khí.
Quá trình xử lý sinh học hiếu khí
Sau khi qua bể UASB, nước thải được dẫn vào bể Aerotank, tại đây máy thổi khí được dùng để cung ứng oxy cho các vi sinh vật hiếu khí để phân hủy các chất hữu cơ có trong nước thải. Lượng vi khuẩn hiếu khí sẽ được bổ sung bằng đường tuần hoàn bùn hoạt tính từ bể lắng.
Quá trình lắng, lọc
Nước thải sau khi bằng cách xử lý hiếu khí sẽ được dẫn vào bể lắng, tại đây bùn hoạt tính sẽ lắng xuống đáy dưới tác dụng của trọng lực, một phần bùn được tuần hoàn lại bể Aerotank, phần còn lại sẽ được bơm vào bể chứa bùn. Nước sau lắng sẽ chảy tràn qua ngăn chứa nước và được bơm vào bể lọc cát áp suất để loại bỏ tất cả các chất chắn lơ lửng.
Khử trùng
Nước thải sau tìm phương pháp xử lý sẽ được khử trùng bằng Clo trước khi đưa ra nguồn tiếp nhận.

Vật liệu lọc Toàn Phát

Chuyên cung cấp các thiết bị xử lý nước cấp & nước thải. Vật liệu xử lý nước tổng hợp như: xử lý nước nhiễm phèn, nhiễm mặn, độ đục, độ cứng cao. Thi công, lắp đặt các công trình xử lý nước cấp, nước thải cho hộ cá nhân, cũng như trong công nghiệp

HOTLINE: 093 2017 007 MS THANH

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình