vat lieu loc nuoc

vat lieu loc nuoc gia re toan phat

TDS là gì?

- TDS được viết tắt bởi cụm từ tiếng anh TDS =”Total Dissolved Solids”. Nó được Cơ quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ ( United States Environmental Protection Agency (EPA)) định nghĩa và phân loại TDS là một chất gây ô nhiễm thứ cấp, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người. TDS bao gồm các muối vô cơ và một lượng nhỏ các chất hữu cơ được hòa tan trong nước, bao gồm kim loại nặng. Các phụ gia chủ yếu thường là các cation canxi, magiê, natri và kali và các anion carbonate, bicarbonate, clorua, sunfat và đặc trưng là trong nước giếng ngầm/giếng khoan thì hàm lượng kim loại nặng khó kiểm soát. TDS được đo lường bằng đơn vị là mg/l (milligrams/liter) hay ppm( part/million)

- Đối với nước uống hàm lượng tối đa được thiết lập cho phép là 500 mg/l (theo tiêu chuẩn EPA của Mỹ). Tổ Chức Y tế Thế giới (WHO – World Health Organization) cũng đã quy định một hạn mức chấp nhận được là 500 mg/l. Với điều kiện, các chất vô cơ/khoáng chất trong nước là những phụ gia khoáng tốt cho cơ thể K+; Na+; Ca 2+; Mg 2+…, có cơ quan chức năng thẩm định và có kết quả số liệu xem xét đạt tiêu chuẩn cho phép về nước uống theo QCVN 6-1:2010/BYT quy định về chất lượng nước uống trực tiếp.

- Tổ chức WHO cho rằng mức 300 mg/l là tuyệt vời. Trong nước đóng bình các tiêu chuẩn sau đây có thể áp dụng:
+ Đối với nước suối là 500 mg/l
+ Đối với nước tinh khiết 10 mg/l
+ Đối với vùng nước khoáng 250 mg/l

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình