vat lieu loc nuoc

vat lieu loc nuoc gia re toan phat

Những vấn đề cơ bản về nước cấp lò hơi

Các vấn đề nước cấp gây ra bất lợi cho hệ thống nồi hơi là oxy, cacbon dioxit và các chất rắn hòa tan.
Oxy hòa tan gây ăn mòn
Oxy khi hiện diện trong nước lạnh nhiệt độ thấp hơn 2120F có thể gây ra hiện tượng ăn mòn. Oxy được hấp phụ vào nước theo tỷ lệ với nhiệt độ và áp suất:700F nước ở 0 psig có thể chứa oxy xấp xỉ bằng 8,6 ppm, 1500F nước ở 0 psig có thể chứa oxy xấp xỉ bằng 4,3 ppm.
Oxy hòa tan có thể được loại bỏ trong hệ thống nồi hơi bằng cách dùng bình khử khí, nước cấp nước nóng

Cacbon dioxit
Chất lượng nước thô chứa các chất cặn bẩn bao gồm cả cacbon dioxit. Khi nước ngưng tụ và nguội đi là điều kiện thuận lợi cho khí cacbon dioxit hòa tan trong nước. Cacbon dioxit kết hợp với nước để tạo thành axit cacbonic làm PH nước giảm. Điều kiện có tính axit này xảy ra trong thiết bị đường ống nước ngưng, nếu đường ống là thép cacbon nhiều năng lực đường ống sẽ bị hư hỏng. Tổn thương này có thể gây ăn mòn tổng thế chung, rỗ cục bộ hay nứt trong kim loại.
Nhiệt độ cao thúc đẩy các phản ứng và nếu chưa được sửa chữa khắc phục, rỗ trầm trọng có thể dẫn đến khả năng vỡ đường ống hoặc lò hơi, ống lò hơi ngưng tụ.
Vì vậy cần làm hại lượng cacbon dioxit hòa tan trong nước bằng tiền xử lý nước trước khi cấp cho nồi hơi. Các cách xử lý ban đầu bên ngoài bao gồm lọc, làm mềm và khử kiềm nước.
vận dụng tìm phương pháp xử lý hóa học cũng có thể được ứng dụng để làm giảm cacbon dioxit. Các chất rắn còn lại sau khi tìm phương pháp xử lý sơ bộ bên ngoài có thể bằng cách xử lý với nhiều loại hóa chất. Nước lò hơi được duy trì ở PH 11 điều này có thể có nhu cầu một sự bổ sung chất kiềm nếu nước không mềm. một hóa chất được gọi là điều bùn có thể được thêm vào để xử lý các chất rắn kết tủa. Các chất rắn sau đó phải được loại bỏ từ lò hơi bằng xả đáy.

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình