vat lieu loc nuoc

vat lieu loc nuoc gia re toan phat

Nhựa trao đổi ion cation axit mạnh

Nhựa xử lý nước cation axit mạnh với nhóm nhiệm vụ axit sulfonic có thể phân ly trong dung dịch nước và hiển độ axit mạnh. Nó có thể trao đổi ion dương như Na+ và Ca2+.
nhựa Ấn Độ cation axit mạnh có thể trao đổi cation trong tất cả các phạm vi PH và rất lớn định ở nhiệt độ cao ( trên thực tế ổn định ở mức 100 – 1200C). Do đó nhựa trao đổi cation axit mạnh được áp dụng trong 1 loạt các áp dụng như xử lý nước, lọc thực phẩm, dược phẩm…

Nhựa cation axit mạnh có thể trung hòa các bazo mạnh và chuyển đổi các muối trung tính thành các axit tương ứng của nó. Trong khi nhựa anion bazo mạnh có thể trung hòa axit mạnh và chuyển đổi các muối trung tính thành các bazo tương ứng.
Nhựa trao đổi cation axit mạnh lấy nhiệm vụ từ các nhóm axit sulfonic HSO3–.
nhựa xử lý nước cation axit mạnh dùng trong ứng dụng lọc nước nào
Nhựa lọc nước cation axit mạnh dùng trong:
+ Làm mềm nước
+ Khử kiềm nước
+ Khử khoáng nước: Khử khoáng 1 phần, khử khoáng nước toàn phần

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình