vat lieu loc nuoc

vat lieu loc nuoc gia re toan phat

Máy bơm dùng cho hồ bơi

Máy bơm tuần hoàn cung cấp năng lượng cho phép nước di chuyển thông qua hệ thống tuần hoàn. Vì vậy:
Máy bơm phải có công suất phù hợp với thiết bị tuần hoàn nước để chắc chắn cung ứng lưu lượng yêu cầu để lọc làm trong nước hồ bơi và bộ lại
Máy bơm được trang bị với đồng hồ đo áp suất thích hợp
Tốc độ dòng chảy thiết kế
lưu lượng dòng chảy là tỷ lệ di chuyển của nước trong hệ thống tuần hoàn được tính bằng GPM, LPM hoặc m3/h.

Lưu lượng được tính bằng công thức:
Khối lượng nước bể bơi/ tỷ lệ doanh thu
Thiết bị đo lưu lượng: hàm lượng kế đo tốc độ dòng chảy thực tế của nước khi nó di chuyển qua hệ thống tuần hoàn và có thể được sử dụng để đảm bảo yêu cầu hàm lượng doanh thu được dáp ứng. lưu lượng kế được bố trí nằm sau các bộ lọc để đo tốc độ dòng chảy của nước trở lại bể bơi. Nếu lắp đặt ở vị trí phía trước của hệ thống lọc bị ảnh hưởng bởi áp lực ngày càng tăng từ các hệ thống lọc và không phải là chỉ dẫn chính xác của dòng chảy. Cát hoặc các mảnh vỡ có thể ngăn ngừa chuyển động của các phao nằm bên trong lưu lượng kế. Vì vậy cần phải làm sạch liên tục hàm lượng kế

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình