vat lieu loc nuoc

vat lieu loc nuoc gia re toan phat

Công dụng của muối tinh khiết đối với công nghệ lọc nước

Muối tinh khiết được sử dụng nhiều trong các hoạt động sản xuất công nghiệp trong đó có lĩnh vực xử lý nước cấp. Trong làm sạch nước muối tinh khiết được dùng để tái sinh hạt nhựa trao đổi ion trong thiết bị làm mềm nước, khử kiềm nước. Tại sao phải sử dụng muối tinh khiết mà không sử dụng muối ăn hay muối thông thường trong xử lý nước: Đó là vì trong muối tự nhiên (muối ăn) luôn tồn tại các cặn bả như các ion Ca2+, Mg2+, Cl–, SO42-, Br–… Nếu sử dụng loại muối này, các cặn bẩn sẽ gây ảnh hưởng lớn đến toàn bộ hệ thống xử lý nước, gây tác dụng xấu đến hạt nhựa. Vì vậy cần thiết yêu cầu bắt buộc phải sử dụng muối tinh khiết để tái sinh trong lọc nước, xử lý nước cấp.


Cách sử dụng muối tinh khiết trong thiết bị làm mềm nước
hệ thống làm mềm nước bằng hạt nhựa làm mềm cation. Hạt cation được cấy lên bề mặt ion Na+, các hạt này có khả năng trao đổi với các cation gây độ cứng trong nước là Ca2+, và Mg2+, thay thế các ion này bằng ion Na+. Khi tất cả các ion Na+ gắn với bề mặt hạt đã thay thế hết bằng ion Ca2+ và Mg2+, lúc này cần thực hiện tái sinh hạt nhựa lọc nước với muối tinh khiết. Phản ứng xảy ra như sau: R2Ca + 2 NaCl ↔ 2 RNa + CaCl2 R2Mg + 2 NaCl ↔ 2 RNa + MgCl2

Sử dụng muối tinh khiết trong hệ thống khử kiềm nước
+ Hệ thống khử kiềm sử dụng hạt cation ( tái sinh với axit) và hạt cation ( tái sinh với muối tinh khiết) Quy trình tái sinh bằng muối tinh khiết tương tự như trong hệ thống làm mềm nước
+ Khử kiềm nước bằng hạt anion Khử kiềm nước bằng hạt anion thực chất là quá trình xử lý làm mềm với clorua trong hình thức nhựa anion. Quá trình này sẽ lọc bỏ các anion như bicarbonat, cacbonat, sunfat và nitrat. Các anion này có trong nước sẽ trao đổi và thay thế vị trí của ion clorua được cấy lên bề mặt hạt anion. Khi toàn bộ các ion clorua trên bề mặt hạt anion đã bị thay thế bởi các ion bicacbonat, cacbonat, sunfat và nitrat, cần tiến hành tái sinh hạt nhựa xử lý nước với dung dịch muối tinh khiết

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình