vat lieu loc nuoc

vat lieu loc nuoc gia re toan phat

Cơ bản về than hoạt tính dạng sợi

Theo định nghĩa của IUPAC, “ than làm sạch nước dạng sợi là than lọc nước có hình dạng sợi, sợi nhỏ, chỉ hoặc sợi rối và vải hoặc tấm ép. Các sợi này khác với sợi carbon dùng làm vật tư gia cường cho composit ở chỗ chúng có diện tích bề mặt lớn và cấu trúc xốp phát triển nhưng độ bền cơ học thấp”

Từ định nghĩa trên, ta thấy than xử lý nước dạng sợi là một nhóm vật tư than lọc nước có hình dạng đặc biệt. Chúng có các tính chất và khả năng hấp phụ tương tự than xử lý nước, nhưng do hình dạng sợi, chúng có năng lực áp dụng rộng rãi hơn. Hơn nữa, do vật tư sản xuất than làm sạch nước dạng sợi là các sợi polymer thiên nhiên hoặc tổng hợp, mà than làm sạch nước dạng sợi còn có những tính chất khác biệt và có Thế mạnh vượt trội so với than hoạt tính dạng hạt hoặc dạng bột.

Áp dụng của than làm sạch nước dạng sợi rất đa dạng: dùng làm khẩu trang than làm sạch nước, vải than hoạt tính: như vớ than hoạt tính, quần lót than xử lý nước, lót giày than hoạt tính,...

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình