vat lieu loc nuoc

vat lieu loc nuoc gia re toan phat

Cấu trúc của than xử lý nước dạng sợi

Cấu trúc than làm sạch nước quyết định đến hiệu suất hấp phụ của than lọc nước cũng như năng lực tìm phương pháp xử lý từng loại suy thoái hiệu quả như thế nào của than lọc nước. Vì vậy chúng ta cần hiểu biết cấu trúc của than xử lý nước.

Khó có thể đưa ra một mô hình cấu trúc duy nhất của than làm sạch nước dạng sợi do sự đa dạng của chúng. Thế nhưng, có thể khẳng định là tất cả các than hoạt tính dạng sợi đều có hình trụ và có hệ thống mao quản, sự bố trí hệ thống mao quản của than lọc nước dạng sợi biến đổi tùy theo vật liệu ban đầu cũng như biện pháp chế tạo. Trong phần lớn các trường hợp, các than xử lý nước dạng sợi có xuất xứ sợi nhân tạo có lỗ xốp kích thước nhỏ và đồng đều. Ngược lại, than hoạt tính dạng sợi có nguồn gốc từ sợi thiên nhiên có hệ thống lỗ xốp hỗn hợp, từ lỗ vi xốp đến lỗ đại xốp, tỷ lệ các loại lỗ xốp của chúng phụ thuộc vào biện pháp và điều kiện điều chế.

Năm 1985, Ishizaki đưa ra mô hình bố trí lỗ xốp của than xử lý nước dạng sợi và than xử lý nước dạng hạt.
Từ mô hình của Ishizaki, ta thấy các lỗ xốp của than lọc nước dạng sợi mở ra ngay trên bề mặt của chúng, trong khi đó, lỗ vi xốp của than xử lý nước dạng hạt lại mở ra trên thành của các lỗ đại xốp.

Năm 2000, Braquet C và cộng sự áp dụng kính hiển vi diện tử quét (SEM) và kính hiển vi lực nguyên tử (AFM) để quan sát cấu trúc của than xử lý nước dạng sợi từ tơ nhân tạo hoạt hóa bằng hơi nước ở 900 o C, ành chụp SEM và AFM đã cho thấy các lộ xốp của sợi than làm sạch nước mỡ ra ngay trên bề mặt sợi

Từ các mô hình trên, ta thấy than hoạt tính dạng sợi có hình trụ và hệ thống lỗ xốp mở ra trực tiếp trên bề mặt sợi. Điều này giúp tăng hiệu quả tìm phương pháp xử lý suy thoái của than làm sạch nước dạng sợi. Chính vì vậy mà than hoạt tính dạng sợi được nghiên cứu phát triển và ứng dụng ngày càng nhiều trong cuộc sống.

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình