vat lieu loc nuoc

vat lieu loc nuoc gia re toan phat

Cặn bám trong lò hơi

Nước chứa các muối hòa tan, gây bất lợi cho nồi hơi quan trọng là hợp chất canxi và magie. Trong hoạt động lò hơi các muối đi ra khỏi dung dịch và tạo cặn trên kim loại của lò hơi. Điều này là do sự phân hủy của bicacbonat và độ hòa tan của muối canxi giảm ở nhiệt độ cao. Khi nước bốc hơi các chất rắn được bỏ lại phía sau và dần hình thành các cặn bám. Cặn bám tạo thành 1 một hàng rào biện pháp nhiệt trên đường ống lò hơi, gây tổn thất và hiệu quả thấp. Cặn có thể gây ra tình trạng quá nóng và thất bại đối với nồi hơi kim loại

Chất rắn
Các chất rắn gây ra nhiều vấn đề trong suốt toàn bộ hệ thống nồi hơi. Ngoài việc được tiền tiền xử lý của các quá trình bao gồm lọc, làm mềm và khử kiềm. Những chất rắn còn lại sau tìm phương pháp xử lý sơ bộ có thể được điều trị nội bộ với 1 loạt các tạp chất tìm phương pháp xử lý.
Chất rắn trong nước bao gồm chất rắn hòa tan và chất rắn lơ lửng. Chất rắn hòa tan được đo bằng máy đo dộ dẫn điện hoặc đo tổng chất rắn hòa tan TDS. Chất rắn lơ lửng không hòa tan được đo trong tổng chất rắn lơ lửng TSS.
PH nước
PH của nước là dấu hiệu cho thấy tính axit hoặc bazo của nước.
Nước lò hơi nên được duy trì ở PH 11, độ PH cao hơn 1 số chất rắn trong nước ít hòa tan. Nước ngưng tụ nên được duy trì giữa PH 7,5 -8,5. PH thấp có thể làm hỏng đường ống thép cacbon, PH thấp được gây ra bởi khí cacbon dioxit gần như luôn hiện diện hòa tan vào nước tạo thành axit cacbonic. Vì vậy cần sử dụng hóa chất để duy trì độ PH trong khoảng 7,5 -8,5, trong phạm vi này axit cacbonic được trung hòa.

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình