vat lieu loc nuoc

vat lieu loc nuoc gia re toan phat

Vi sinh khử nhanh bùn, bùn lắng AQUACLEAN SA

1. GIỚI THIỆU:
Vi sinh khử nhanh bùn, bùn lắng AQUACLEAN SA (Sludge-Away):
- Là các vi sinh xử lý môi trường có hoạt tính cao được thiết kế đặc biệt để tăng tốc độ oxy hóa sinh học các hợp chất hữu cơ khó phân hủy trong hệ thống xử lý, ao hồ, hầm ủ và hồ chứa.
- Thúc đẩy quá trình oxy hóa sinh học các chất rắn hữu cơ phân hủy chậm, tăng khả năng phân hủy nhiều hơn 80% so với hệ thống truyền thống.
- Chứa đựng các thành phần hữu cơ tự nhiên hoạt tính cơ bản như humate và humic.
- Thúc đẩy nhanh quá trình oxy hóa sinh học các chất thải, tăng đáng kể khả năng xử lý các chất hữu cơ phân hủy sinh học
- Chứa đựng các vi sinh xử lý môi trường không độc tự nhiên trong đất, an toàn cho hệ thống xử lý; không độc cho người, động vật và đời sống thủy sinh.

2. THÀNH PHẦN
• Các hợp chất humic và các vi sinh vật tự nhiên trong đất
• Humic cơ bản do hoạt động của tế bào vật chất như các vi khuẩn tăng tốc
• Hầu hết nếu không nói là tất cả dưỡng chất cần thiết cho vi sinh vật
• Dưỡng chất tự nhiên & dưỡng chất vi lượng.
3. CÔNG DỤNG:
• Hạn chế & điều chỉnh mùi của hệ thống
• Giảm bùn đáng kể
• Tăng khả năng lắng & lọc nước
• Giảm BOD, COD, SS và các hợp chất hữu cơ khó phân hủy.
4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
Sử dụng từ 5 đến 20 ppm, dựa vào tải lượng nạp hằng ngày và thể tích hệ thống để tăng cường khả năng xử lý các chất bẩn và lưu lượng hằng ngày
Cho trực tiếp ngay đầu vào của hệ thống xử lý.
Sử dụng kèm với AquaClean ACF 32 để tăng tốc độ phân hủy bùn mạnh hơn.

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình