vat lieu loc nuoc

vat lieu loc nuoc gia re toan phat

Làm khô bùn sau xử lý bằng hóa chất Polymer Anion

Khi cho polymer vào nước thải sẽ xảy ra các thời kì sau:
- Các hạt keo bị hấp phụ bởi chưng polymer , cóc còn bền vững , gọi là quá trình keo tụ.
- Các hạt keo bị phá vỡ lẽ sẽ kết dính với nhau thành danh thiếp cục bông rỏ , sau đó thành khóm to hơn và lắng đặng , gọi là quá trình kết bông.
Hóa chất Polymer Anion ( Anionic Polyacrylamide ) - Với áp dụng của polymer , bùn sau xử lý đặc và ít hơn , có khả năng xử lý trực tiếp. Bên mé đấy sử dụng polymer còn làm đổi thay rất ít độ pH và tăng rất ít cỡ muối. Từ đấy , biếu thấy thuộc tính đa dụng , thuận lợi của polymer trong xử lý nước thải.

Polymer anion flocculant đặng sử dụng trong danh thiếp quá trình tách lỏng-rắn sau :
- Phân giải cơ học - xử lý bùn vô cơ nhằm tăng hiệu suất , thu hồi chất rắn và tăng chất lượng
- Khả hay lắng - cải thiện việc tạo bông làm biếu tốc độ lắng lẹ hơn
- nhiều tụ - trợ lắng danh thiếp phân tử vô cơ và đông tụ danh thiếp phần tử hữu cơ
- gạn nước - cải thiện chất lượng nước văn bằng việc giảm danh thiếp chất rắn lơ lửng trong nước
- Hòa rã bọt khí - Cuối cùng biếu dòng chảy trong hơn và đem lại hiệu suất to
- gạn - cải thiện chất lượng nước lọc và công suất nhà máy
- Loại bỏ phosphate trong nước thải

Trên đây là một số áp dụng chính. Có thế thu đặng nhiều ích lợi chốc áp dụng danh thiếp sản phẩm ni vào quá trình tách lỏng-rắn bất kỳ.
Sức khỏe và an toàn:
Các sản phẩm ni có khả năng hoi kích thích , cấm cẳn biếu mũi và da. Nên sử dụng trang bị Ngăn giữ lao động chốc xử lý chúng.
Bảo quản:
- thuộc tính bào mòn , phá hủy của danh thiếp sản phẩm ni như thuộc tính bào mòn , phá hủy của nước.
- Các loại nguyên liệu đặng dùng đặt cất trữ danh thiếp sản phẩm ni : thép cóc rỉ , sợi sao thủy , nhựa , epoxy
- Các loại nguyên liệu cóc đặng dùng đặt cất trữ danh thiếp sản phẩm ni : sắt , đồng và nhôm
- hạn bảo quản 24 tháng chốc chưa mở miệng bao và trong môi trường khô ráo , nhiệt độ dưới 40 độ C
- Để ý : Hạt polymer rất trơn tuột , Cần phải thu gom và làm sạch văn bằng nước.

Ứng dụng:
Tuỳ vào khu vực nước cần xử lý mà chúng tôi sử dụng Polymer Anion và Polymer Cation cũng khác nhau:
- Nước mặt: Polymer tốt nhất là loại anion hay có rất ít cation , bởi chưng trong nước tồn tại nhiều ion dương như ion Fe , Mn…
- Nước thải công nghiệp: đặt xử lý người ta thường dụng polymer anion phối hợp với chất keo tụ vô cơ.
- Nước thải đô thị: Sử dụng polymer keo tụ vô cơ phối hợp với chất kết bông anion.

- Làm khô bùn sau xử lý: Bùn có biến hóa vô cơ cần chất kết bông anion , chất kết bông cation phù hợp xử lý bùn hữu cơ. Lượng polymer Cần thiết chốc xử lý nước rất rỏ , chỉ cỡ phần nghìn. Nếu dùng lan tràn thặng dư polymer thời nước sẽ trở thành rất nhớt , hoi cản ngăn biếu danh thiếp công đoạn xử lý tiếp theo. Ngoài ra , lượng dôi polymer trong nước sẽ làm tăng COD. Từ thời gian này , chốc áp dụng polymer nhất mực phải thực hiện danh thiếp thí nghiệm thực tế đặt tuyển trạch liều lượng thích hợp

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình