vat lieu loc nuoc

vat lieu loc nuoc gia re toan phat

Hóa chất khử màu nước thải dệt nhuộm

Nước thải dệt nhuộm hiện tại rất khó xử lý , mực độ ô nhiễm cao và lượng nước thải thải ra ngày càng Đông bởi thế cần phải có thủ pháp khắc phục kịp thời đặt tránh ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Nước thải dệt nhuộm có màu rất khó xử lý bởi thế đặt khử thắng cần phải có hệ thống hiện đại và những hóa chất nhu yếu cho quá trình xử lý.


Cung gấp hóa chất xử lý nước thải dệt nhuộm cho hệ thống xử lý nước thải nhà máy wash áo quần , nhà máy dệt nhuộm.
Lượng nước thải trung bình dãy Tám chữ thải ra của ngành Công lao dệt- nhuộm  bình quân là 120-300 m3/tấn vải. Trong đấy , công đoạn dệt nhuộm và nấu tẩy có nguồn nước thải hoi ô nhiễm nhất. Nước thải nhuộm thời chẳng ổn định và Đa chủng đổi thay trong từng nhà máy. Đây là Sự tình cần giải quyết trong nền Công lao dệt nhuộm.
Nước thải Công lao dệt nhuộm hoi ô nhiễm nghiêm trọng đối với môi trường sống , danh thiếp chỉ số như: pH , COD , BOD , chừng màu , nhiệt độ điều vượt quá mức chương trình cho phép xả vào nguồn , vậy Cần phải chập xã nước thải vào nguồn nước như sông , kênh rạch thời nghỉ tạo buồn thắng trên bề mặt , ngăn cản bước tiến Bài xích khuyếch tán ôxy vào môi trường nước hoi tai hại cho danh thiếp hễ thực vật thủy đẻ và làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
thành phần của nước thải dệt nhuộm chẳng ổn định và Đa chủng , đổi thay theo từng nhà máy chập nhuộm danh thiếp loại vải khác nhau , môi trường nhuộm có thể là axit bình thường kiềm , hoặc trung tính. Cho đến nay công hiệu tiếp nhận thuốc nhuộm chỉ đạt 60 – 70% , mệnh đang Đã 30 – 40% danh thiếp phẩm nhuộm dư đang Đã ở dạng nguyên thủy hoặc một số đã chuyển đổi sang dạnh khác , ngoài ra một số chất diện ly , chất hoạt động bề mặt…. Cũng tồn tại trong thành phần nước thải nhuộm. Đó là nguyên nhân hoi ra chừng màu rất cao của nước thải dệt nhuộm. Và đây cũng là nguyên nhân hoi khó khăn to nhất cho quá trình xử lý nước thải.
Danh mục cung cấp hóa chất xử lý nước thải dệt nhuộm của chúng tôi như sau:
- H2O2 ( oxi già ) nồng độ 50%
- Clorin diệt trùng
- PAC – keo tụ
- Phèn nhôm
- Phèn sắt
- Axit danh thiếp loại
- Polimer cation và anion
- Hóa chất khử màu
- Vi đẻ : dạng chế phẩm và bùn hoạt tính sống
- Vôi bột , vôi cục
- Muối Công lao ( NaCl )

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình