vat lieu loc nuoc

vat lieu loc nuoc gia re toan phat

Một số câu hỏi về phèn


Câu 1: Tại sao phèn chua lại có khả năng làm trong nước?
            Vì sao ngày xưa ông cha ta thường ngâm quần áo xuống bùn để giữ quần áo không bị phai?
Trả lời:
            Phèn chua làm trong nước vì trong thành phần của phèn chua có Al2(SO4)3 . Khi vào trong nước thì có phản ứng thuỷ phân thuận nghịch :
                        Al3+      +          3H2O   -->     Al(OH)3           +          3H+
            Trong đó Al(OH)3 dạng keo có bề mặt rất phát triển, hấp phụ các chất lơ lửng ở trong nước, kéo chúng cùng lắng xuống dưới.
            Trong công nghiệp giấy, nhôm sunfat hay phèn nhôm được cho vào giấy cùng với muối ăn, nhôm clorua tạo nên do phản ứng trao đổi bị thủy phân mạnh hơn, tạo nên hiđroxit, hiđroxit này sẽ kết dính những sợi xenlulozơ lại với nhau làm cho giấy không bị nhòe mực khi viết.
            Khi  nhuộm vải, hiđroxit đó được sợi vải hấp phụ và giữ chặt trên sợi sẽ kết hợp với phẩm nhuộm tạo thành màu bền, cho nên có tác dụng làm chất cắn màu.
            Chính vì vậy nên ta có thể ngâm quần áo dễ phai màu vào  nước phèn, hay ngày xưa thường ngâm quần áo xuống bùn để giữ quần áo không bị phai màu.
Câu 2: Tại sao những vùng nước giếng khoan khi mới múc nước lên thì thấy nước trong, nhưng để lâu lại thấy nước đục, có màu nâu, vàng?
Trả lời:
            Trong nước giếng khoan của những vùng này có chứa Fe2+, ở dưới giếng, điều kiện thiếu O2 nên Fe2+ có thể được hình thành và tồn tại được. Khi múc nước giếng lên, nước tiếp xúc với O2 không khí làm Fe2+ bị oxihoa thành Fe3+ và Fe3+ tác dụng với H2O chuyển thành hiđroxit là một chất rất ít tan.
            4Fe2+   +             O2     +          10H2O  -->       4Fe(OH)3         +          8H+
Câu 3: Nhà máy nước thuờng khai thác và xử lý nước ngầm để cung cấp nước sạch cho thành phố. Giai đoạn đầu người ta thường bơm nước ngầm cho chảy qua giàn mưa. Hãy giải thích cách làm trên?
Trả lời:
            Trong nước ngầm thường có chứa nhiều Fe2+, cần phải xử lý sắt vì nó có hại cho sức khỏe. Khi bơm nước cho chảy qua giàn mưa, Fe2+ tiếp xúc với Oxi không khí và bị oxihóa thành Fe3+ ,  Fe3+ bị kết tủa dưới dạng hiđroxit ( là một chất rất ít tan)
            Fe(OH)3 là một chất rất ít tan, dung dịch Fe3+ 1M bắt đầu xuất hiện kết tủa Fe(OH)3 tại pH =2. Vì vậy khi Fe2+ bị oxihóa lên Fe3+ nó dễ dàng bị kết tủa ngay do pH của nước chỉ khoảng 5-6

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình